ArRxKk grlrxbm
orsZK esPig
sgMZ oLr
iZriZ
 

sgMZ oLr

 ArRxKk grlrxbm 
ogxmn:

 • ArR RrZt xmrK sbgo, RrZt QusUk sbd spxoxg sgsh rxd xmrKohr erld Kkr p| ohrk grMxdk GKB brgt---sgPrxkk kr Aslx KrjKk Kkr|
 • sgxkrct xdt Lrxlbr sbdsUxK erld Kxkd 55Risbd spxoxg| Ardb Doxg xixZ DVxZ blthrxg sdxbm xbr p|krRrKrk I sgGdse orxa Ludtxbk sdx GB Dog erld Kxk|

  XrKrk krRdtsZ
  esZsr, puisK, erUr cisK I ZrqsYK esZsr : • xeUl slUrxk 2UrKr grxQ|
 • irsKd Wlrk GK lrxf 56 UrKr
 • Rrerdt ecrdis XrKr AroxQd|sgMZ oLr

 orsZK esPig 


orxpk okr Ds :
GUr GKsU bxmk Arhktd grerxk sgxbmt pxqe| Arikr ArUgrsdk KrxQ Gk Rd sZgrb Rrdrg| xrRxd KZKrZrk irsKY KdouxlU NkrI Kkr pxg| G ig soseGi orcrkY oerbK Asdl sgmrxok| osZ soseGi nWrkr ZwYivl nWrxbk 11 RdxK gtkhvxik drduxk Lud Kkxl KlKrZrk irsKY KdouxlxUk buRd krRydsZK sZsdsc D Al eskbmxd Mxl mt sgmro GB qxbrs Kxkd|

 • spRgul iuRrxpsbxdk orxa sgdrmxZ mrs ArxlrPdr pxg : crdit| BsZevxg crdit orsgcrsdK KrVrxirk shsxZB mrs ArxlrPdr pxZ erxk gxl DxL Kkr spRgul dZwgwb qrh Krm Kxk sggwsZ bd| Zrk Rgrxg AUl sgprkt grRerB RrsdxxQd, osgcrxdk shsxZB ArxlrPdrk ouerZ pIrk Aa GB d j osgcrd-gsphvZ KrdI sgnB oLrxd ArxlrsPZ pxZ erkxg dr| ArxlrPdr DrseZ oircrd osgcrxdk ArIZrk ixc dr arKxl okKrk Zr MpY Kkxg sK dr, oUr okKrxkk BQr| Zr gxl ArxlrPdr axi jrIr DsP d|
 • UrxkrxUrxZ AdusZg orprkr Krxe Llrk sxKU bl sdgrPd okKrsk AduisZk Axeqr AsdsKrxlk Rd sMZ krLr pxxQ| KrkPuse Zbxk GKUr irUriusU flrfxlk Zrmr GB sgl pxQ gxl osm ipxlk crkYr|
 • UrKrk bri Argrk el - GK irsKY Wlrxkk ivl 45.75 hrkZt ivr|
 • Ptxdk bmkqr iYrlxk GKsU sZsdscscbl orpgrse eskixY ersKrxd AroxQ|
 • DLrZ crdit ixpxPzcukt mrsPusZk Rd RR eBUxK jrgtgd KrkrҶ Kkrk Arprd RrsdxxQd|
 • RR gum WxirrsUK bxlk dZr Arl_ Mrxkk PrBxZ 17 exxU GsMx ArxQd| GUrB Zrk RdsDŽZrk oxgrP ireKrsV| Arl_ Mrxkk oiaKkr Armr KkxQd, DekrߟesZ exb Zrk ixdrdtZ ratk dri NrnYrk ek Arl_ Mrxkk RdsDŽZr grxg|
 • osZ gtkhvi Rlrk drduxk 11Rd rY prkrxl KlKrZrk irsKY KdouxlU pxZ buRd sZsdsc D Al eskbmxd jrd| buRdB ArxikKrk drMskK| soseGi orcrkY oerbK Asdl sgmro Dexkr eskbmxd krR okKrxkk osZ MpY dr Kkrk Rd oirxlrPdr Kxk gxld - GUr Arirxbk ArhktY sgnx irsKY pxqe| KlKrZrk irsKd KdouxlU NkrI Kkr pxg| krRdtsZk drxi MYpZr I orokrRZ eskPrldrk Rd Zrk sdxRk I Adrd bxlk pkrsYk KrdI lrMri dr arKuK GUrB sK Kri? irdgZrk sgx j og bm I irdun Aekrc Kxk PxlxQ Zrk Rkte I sZKrk pIr KZg| Zr GKir sgxbmtxbk rkrB og - rdtkr hx pZgrK px ArxQ| bm I okKrxkk AscKrxkk Px irdsgK AscKrk ArkI DxP oKar grSrk qiZr ArR dZrkr huxlxQd|
 • KlKrZr euslm AsZsk Aagxk Rd KexUrlrk I AsWUk Rdrxkxlk oirxlrPdrk ouLtd| krr k lrMrxZ gsporsg LkxPk sdbr| jLrxd 25 prRrk slUrk k lrMrk Kar, oLrxd 35 prRrk slUrk LkP| r 13 lq UrKrk pkxfk| sgsedsgprkt Mrult euslxmk GKsU grs ikrixZ 12 lxqk Iek UrKr g Kkr p - o Aa grxRU gkrxk Adrd LrZ axK oskx Ardr p|
 • grrxlrxk KseDUrk Krxo hsk xlrhd bsLx 15 Rd pgu Qrxk KrQ axK 13 lq UrKr ArZr Kkrk AshxjrxM jrbgeuxkk GK gsxK euslm Mrk KxkxQ|
 • KlKrZrk 90 mZrm rdt Uslxfrd gua AxKxRr px ArxQ - GsbxK gokKrsk guxa sbsg eork RixQ - GKxPxk orxa GKUr grSrer dr arKxl ggor ibrhrg jr dr| okKrsk Uslxfrxd lrBd erIr jr dr - Zsk ZbrksKUr Kxk K? grgukr og rBxhU guxak irslKxbk orxa GKUr kfr Kxk gxo ArxQd| Uu-erBo pxQ|   ogrb KsYKr hwsiKr