Bengali Section

bsqY Gsmr, krRdtsZ I ospo MdZ

oiMŸ hrkZ Deiprxbm ArR osp…o krRdtsZk smKrk px„ b†rs‚x„xQ Dxk sZZ pxZ bsqxY mŸtl…Kr evxg seukr axK es–Pxi glusPrd ej sgwZ GB iprd HsZpgrpt Rdois ArR Kglir ewsagtk bskZi bmMuslk AdZi d„, ggkZr, oro, AsmrPrk, Aoh ArPkY Gg… oxgresk qir„ Aqi MdZx Asgmšrot RrsZMuslk Krxlr ZrslKrk smLxk DtZ pxZ PxlxQ

cirZr I izlgrxbk smK‚ irMZ sgrklrh KkxQ gexkr„r sgmšMŸrot MsZxZ irdgZrk ivl dB - irdsgKZr A†rKx‚ jr†kr ArxQd Z†rxbk ivl dB, oirbk dB GB sK kriKwxk bm, iprZœr Mrtk bm, sgmšZti rit sgxgKrd‹bk bm ? hrgxZ sgmšro p„dr

or’sZK Krxl derxlk sgird g‹bxkk smsal sdkrer ggrk ouxjrM sdx„ GKbl Ludt orogrsb hrkxZk GK sgird sQdZrBx„k ircxi mucu jrtorcrkxdkB d„, oiMŸ sgxmšk mrs sgd Kkxlr GB sQdZrB drUxKk Mr‚red p„ MZmZr‘btk nrxUk bmxK ai Axk ai bwxm Ashd„ Kxk 'Krxlr oxŒUk' drxik GKsU sfslrdt orot Mrt Zrkek GB drUxKk KZ A, KZ bwxm KZ sdktp irdun j AirdusnK sdjrZxdk smKrk px„xQ Ark KZRd j rY sgoRd sbx„xQ, Zr hrgxl oKl oh irduxnk ixdB ArNrZ lrxM GB ox 1985 orxl ArB„rklrx‹Wk DeKvxl G„rk Bs‹W„rk GKsU sgird icrKrxm sgx˜frkKrkr PvYsgPvY Kxk oiuMxh sdersZZ Kkrk Kar erVxKk ixd e‚xZ erxk - o jrr„ KE g†rxPsd ogrk Lrslrdt orogrxbk Pki ivl sbx„sQxlr AZMuxlr irdun oiuMxh iproirsc gkY Kxk errg ArxQ, AiwZok ArxQ, ArxQ o ougYis‹bkI - mucu drB Kx„KsU pZhrM irdgrZœr

GLrxd okKrkt exb AscsZ krRdtsZsgb crditx„k Kar drB gr Zullri hrkZ sgh pgrk ek ersKrxd AmZr‘bt KrxlI MdZ sZsZ pxZ erkxlr dr qiZrotd oriskK grspdtk Rdrxklkr Qxl gxl Kzmxl GKrscK goriskK okKrkxK BsZprxok erZr„ Vxl sbx„xQ f†rsoKrx Suslx„xQ crdit RulsfKk Arlt hvxrxK, Z†rk KdrxK qiZrPuZ KxkxQ bu'bugrk mnxin dI„rR mktfxKI jxZ pl oB sPkrPskZ exa GLd sZsd I Z†rk sdKU eskgrk oriskK okKrxkk Pqumvl px„ ArxQd Z†rk drxi kx„xQ sQdZrB I krŸxrspZrk irilr - j irilrk sgn„gu Gid grxdr„rU j DˆP sgPrkrlx„k crd sgPrkesZop Arxkr er†PRd sgPrkesZ mudrdtxZ goxZ AosZ rexd gkLr px„ jrd G†krI GLd j Aekrxck sgPrxk AoZ, oB GKB Aekrxc Aekrct

oriskK okKrxkk qiZr A†rKx‚ arKgrk isk„r Dxxm grb orcrB p'l Gxbk GKir Aekrc ersKrxdk oriskK krxMk gtRrdv gr…lrxbxmk oriskK KZrxbkxKI Arr Kxk ZrB ArxkKgrk BsZproxK oirkrl kLr„ slLxZ pxlr oriskK ArMŸrodKrkt rarxYšnt Pxk Rd Arxkr Kx„KsU kr Acr„ j gxkY dZrxK ersKrxdk GKrscK oriskK okKrxkk Lud Kkrk bu:orpo pxlrdr, oB RrsZk RdK gguxK oeskgrxk ogrxg Gg… oZtaop iirsK pZrjx ArpusZ sbxZ pl rY Aredrk s„ bxmk oriskK n‚jtxbk prxZ Zrkek GxKk ek GK oriskK Rrrk Pki ykrPrktZr„ sbdrsZerZ rctd gr…lrxbxm - GK Krxl Deiprxbxmk ogrscK sdktp I siŸ„ hrxgk RdoisxZ ged Kkr prl osp…oZrk gtR ArR oB gtR sgngwxq eskYZ px„ GxoxQ sgxnk Kt eskYri erVKxK gxl grSrgrk bkKrk dB ZrB ArR bsL Kar„ Kar„ pkZrl, g‹c_, mrhrjrr, hr…Puk, AsM™o…xjrRd, Krxm drktRrsZk Agirddr, mtlZprsd, Rgkbs jzdrPrk, cnY, cxik drxi izlgrsb Kvei‹WuKZr, Ad cirltxbk sZ AospuZr, Kgl cxik shsxZ Argrk ersKrdt Arixlk e™ Krxkr Krxkr AxPrxL! GKbl ZarKsaZ krRdtsZ (drsK krReadtsZ - Krkd Kar„ Kar„ Gkr krr„ drir„ AsmsqZ AsmsqZ irdunxK pkZrxlk drxi, MdZxk drxi) RtsgKrcrkt MdZxk brprB sbx„, MdZxkB UusU Pxe cxk ArxQ - sKQuxZB KD mšro sdxZ erkxQ dr o’sZ gr…lrxbxmk grsYsRK sZsdsckr ˜eB Rrsdx„xQd j GB MdZxk drxi AkrRKZrk Agord Prd RdorcrkYI MdZxk brsgrPuxj mŸr - ZrkrI Pr„ pr†f Qx‚ g†rPxZ sKu K Krk Kar mrxd! MYZrsK okKrxkk cš…o WxK Gxd oriskK okKrk ed KkrB og, MdZ ZrxZ sZr er„ dr jr†kr GKar„ Arr erd dr Z†rxbk DsP‡ xbxmk BsZprxok erZrMusl Argrk Dx•U bLr orird sbxdk Kar pxlI AxdxKB Gkr BsZproxK Dxeqr KkxZ hrlgrxo ZrxZ ra kqr p„ j! blt„ krRdtsZxZ osp…oZr„ es–PigI Acudr D‹i MZ Kx„K orxpk NUdrglt jsb hsgnxZk CtZ gx„ Gxd arxK, Zrpxl o…sm krRdtsZKxbk buhrgdrk AxdK Krkd ArxQ

KlKrZr„ grirgrsR, hr…Puk dvZd d„ - Ark px„sQxlr oB drle‹ptxbk oi„ axK - soseGi I Z‡Krltd qiZrotd K…xMŸo er‹Wrxbk Zr‹WgdwZ GLxdr Krxkr Krxkr smDxk IVrk Krkd px„ b†r‚r„ krr„ Plrxfkr KkrB br„ px„ ex‚sQxlr soArksek AirdusnK sdjrZdI AxdxKk eskgrkxK Ršrslx„ eus‚x„ L†rK Kxk sbx„sQl Zrkek soseGi Gl orxik brprB sbx„ xlZrskx„xZk krRZš Pll GZKrl - sgxkrsc n‹Wrkr rxYk hx„ Mr rKr sbl

or’sZKKrxl krRdtsZk DrdeZxd sgxRse I ZwYivxlk sdgrPsd orfxl Argrk dvZd oior bLr sbxˆQ - sgxkrsc bxlk er‹Wrkr GLd Mrl exZ soseGxik P‚Pre‚ oBxZ drkrR ZrBxZr bLsQ KlKrZr„ AsM™Kr‹W Sr‚Lx‹W LudLrkrsg BZrKrk iirsK I AirdusnK krRdtsZ GKbl brnrxkre KkxQ Ad blxK - Arikr cr„r Zulso erZr, jZ oior Zrk Rd brs„ sZeq

KrdI eqerZ dr Kxk glr Pxl - ArR krRdtsZ irxdB er‹WrdtsZ - sgeqxK crlrB brI - hx„ er‚rk hrUMuxlr P‚P‚ Kxk Pxl Aroxg Ark GKgrk qiZr„ gxo jxZ erkxlB go_ Nr‡Nr‡ Kxk Zl sbxZ arKxg Arxmerxmk ogrB ZLd K KrxK crlrB sbx„sQl K Ark irar Nrirxg?

GB pl Deiprxbxmk krRdtsZ MdZxk dvZd o…r ArR GB hrkZ DeiprxbxmB ksPZ pxˆQ Gk ox ob Aribrsd irsKd hrMgrsb AaseerorxK ju Kxk bLud - ZrpxlB guSxZ erkxgd - Arirxbk Mg Krar„ dkK MulRrk KkxZ sZhrk x„rRd - dkxKk brxkr„rxdk PrKsksU AZ RuUxg Gid hkorB sK Kkr Pxl buGKsU ir eb - bkLrxk o…Lr AMudsZ Ark GB o…Lr ir gŸrk eki orfxl irMZ gx‚B PxlxQGxlr ...

Serialised Novel