Bengali Section

Mrxdk krRr evlK gxbrercr

j†rk Mrxdk hrnr orkr gr…lrk irsU, Rl, erpr‚ Ark gdhvsixZ Rtgxdk Prl Ark hrlgrork grZr ez†xQ sbxZr MZ AcmZrs‘bKrl cxk, ewsagtk GidB sd„i, GKsbd sgcrZr Z†rkB Rtgd axK K†x‚ sdxlr oi Mrd, oKl ouk Ark oKl hrlgror j MtsZKrk sPksbd Rtgxdk R„Mrd kPdr Kxk Mxld, sZsd sdxRk prxZB Mrgxq sgoRY sbxld Aredrk Rtgd

Z†rk j gar GKsbd Mrd px„ DVxZr, o gbdr AKr‡ Kd iwZuk grZr gx„ Ardxlr! Kt oB gar jr irdunsUxK KnrBx„ eskYZ Kkxlr! erskgrskK Amrs, hM™r, grcxKk RkrKtYZr irduxnk sdZot - GxZr RtgxdkB sPkd ZtK - ZrxZ scrk dB, ZrxZ ekrR„ dB, ZrxZ lrI dB sKu ArZœpdxd ArxQ GKar evlKgrgu sd–P„B RrdxZd - Zr Arikr Aduird Ksk Zgu sZsd GB ea gxQ sdxld Kd - Kd pVr‡ ouxkk Aroxk Ardxld lx„k NdNUr?

G xm™k Dk Arirxbk Rrdr drB - Arirxbk Rrdgrk x„rRdI Lug j GKUr ArxQ, ZrI hrsg dr Zgu j irdunsUk Kar„ ouk DVxZr, rxYk irxS Rtgxdk ord eZri, sdxRk AsZšxK Krxlhx Aduhxgk Rrdrlr„ bLxZ eZri, Z†rk AdrKr…sLZ GB rxd idUr gKul px„ IxV - Gid MtsZKrk gr…lr„ Argrk R‹i dxg? ArcusdK Mrxdk Qx‹b Qx‹b jr†k AsZš GKrKrk I AsgsˆQ px„ ArxQ, Zr†k fxl-jrI„r mvdrdsU Ark KrdIsbd KD evY Kxk ZulxZ erkxg? hrgxl GKUu Armr p„ yg sK!

evlK gx‹brercr„ Mrxdk RMxZ Arxod ZY g„xo - Psxmk bmxKk mn sbKUrxZ Qr„rQsgk MtsZKrk sporxg Z†rk ksPZ ai Mrxdk kKW grk p„ erxmk bmxK - Ztir gx‹brercrx„k Aevg Kx‹V - Zrirk buxPrxL Arirk e™ A†rKr gr…lrMrxdk sm•etxbk ixc Gid KD dB, sjsd MtsZKrk evlK gx‹brercrx„k ksPZ Mrd dr Mx„xQd ArcusdK Mrd irxdB evlK, dg Ark Mzkto Mr„KMrs„Krxbk ixc K dr ArxQd, pi, txRd, mril, irdxg‹, or, lZr, Armr, ouid Klrdeuk, irr, oZtdra, Ar•edr, se‹Uu, Ztir, D‡elr, Arxkr KZ sgLrZ og dri ogrk Kx‹VB evlKgrguk Kar Mrd px„ IxV

irr b'k Kx‹V Zr†k 'Arirk hrxlrgrork krRrorxb' MrdsUk iZ KZ Mrd j spU KxkxQ oKar K dr Rrxd? irr b Rrdrxld Zr†k Mr„Kt orfxlk ivxl gu eulxKk Agbrd egZ ird MZ gQkB Zr†k lLr Mrxd irr b'k hsivlK Arlgri 'ir Arirk ir' hvZ orfl ARd Kxk

evlK gx‹brercr„ PlsˆPxk Rd Mrd slxLxQd Kx„K m' - Ark sPdrU kPdr KxkxQd krM AdukrM QsgsUk Rd ArxlrQr„rk GB kOtd RMxZI Zr†k Agbrd sPkkYt„ px„ arKxg ogoxiZ Mrxdk o…Lr sZd prRrk er†P m'k Iek GKsU RrsZk otZorcdr„ - Gk gmt sK Armr Kkr jr„ Aorird GKsU ir Rtgxd Ark oB Aorird Rtgxdk MsZsUxK sgcrZrk Kt sdii AultsdxbxmB Ajar iprKrxlk Akrxl sdx„ jrI„r prl - ZrB jr Arirxbk mrKrduhg! Zr' dr pxl Zr†k GB ofl Rdxik fol sPksbdB irduxnk ouLbu:xLk ot px„ arKxg, GZ Axmn Ardx‹bkB Kar RMxZ GKir otZB irduxnk ixik AKrk KrdsUxZI Arxlrk gdr gBx„ sbxZ erxk Ark oB otxZk grpY - Kar I KsgZr Rtgxdk Ierxk gxoI sZsd jd Zr†k Mrxdk Qx‹b I lrslxZ Aerk mrs lrh KkxZ erd, Zr†xK sPksgbr„ RrdrxZ Arikr RMbtmšxkk KrxQ ZrB Kridr Ksk


Gxlr ...

Serialised Novel